יכולת החזר

 

יכולת החזר של עצמאיים

לעצמאיים – עוסק פטור או מורשה, ישנו אתגר גדול יותר לדעת את מצבם המדויק מבחינת הוצאות והכנסות, מורכב מאוד לעקוב ברמה החודשית מה נכנס ומה יצא שקשור לעסק ומה קשור למשפחה, ולכן ההמלצה של פעמונים ושל יועצים כלכלים הוא שיהיה חשבון נפרד לעסק שממנו תופרש המשכורת הקבועה כמו ששכיר מקבל וכך קל יותר לדעת מהי המשכורת.

ארגון פעמונים יצר כלי מצויין לחישוב ומעקב עלויות של עצמאי בשם מורן לקישור להורדת הכלי לחץ

 

במידה ויש עסק עם תנודתיות גבוהה לפי עונות השנה, מומלץ לראות בשומה השנתית, מהו הרווח הנקי לאחר ההוצאות, במידה ויש הוצאות שרשומות בעסק שחוסכות משמעותית בכלכלת המשפחה אפשר לקזז אותם מהחשבון שעשינו עם ה1500 לנפש אבל מומלץ כשיש ספק ללכת לחומרה.

 

חשוב לזכור שאת הבנק תעניין השומה והרווח הנקי, במיוחד של השנה האחרונה ולכן מי שמתכנן לקחת משכנתא עדיף שבשנה שלפני וההכנסות של השנה הזו שיופיעו בתצהיר הרואה חשבון יהיו כמה שיותר גדולות ככה שיגיעו ל30-40% מההחזר החודשי שיצא למשכנתא כמו אצל שכירים.

חשוב להבין שעוסק מורשה הוא והעסק שלו זה אותה הישות המשפטית (בניגוד לחברה בע"מ) ולכן

במידה ולקחת הלוואה אפילו עבור העסק הבנק רואה אותה כהלוואה שלך ויוריד בעקבותיה את ההכנסה הפנויה הנדרשת למשכנתא, ככלל מומלץ להסתייע ביועץ משכנתא במיוחד לעצמאיים.