השיטה שלנו

דוגמא אפשרית להשלמת ההון  העצמי

 

 

 

באחים לבית אנחנו מאמינים בתהליך שמתחיל מ-

 

היכולת

 

הבנה מה היכולת של המשפחה, הסכום אותו צברה כל חודש ובנוסף הסכום אותו תוכל לייעד כל חודש לקניית דירה.

 

התנאי להלוואות- אנחנו נתחייב רק בתנאי שאנו יכולים לעמוד בהחזר

 

ומתוך כך נחפש את הדירה המתאימה לנו, מצד הצרכים ומצד היכולת, ונמצא דרכים יצרתיות כיצד לממן את הקניה.

 

המסלול שלנו על מנת לעשות את התהליך נכון