תומכי העמותה

הרב שמואל אליהו

הרב הראשי של העיר צפת

אדם שלם זה אדם שיש לו קרקע משלו, ישר כח גדול , הכרתי את העבודה שלהם, ראיתי מה שהם עושים סוף מעשה במחשבה תחילה, את המחשבה שמשוקעת לאפשר כל אחד לרכוש בית משלו, תבוא עליהם ברכה.

הרב יעקב אריאל

רב העיר רמת גן

אני מכיר את עמותת "אחים לבית" ואת פועלה. מטרת העמותה, לקדם כלכלית משפחות החיות לפרנסתן בצימצום וללא הון מספיק באמצעות הלוואה ללא ריבית, היא מטרה נעלה ללא ספק לפי השקפתה של היהדות, והרי היא מן המעלות העליונות שבמצוות צדקה. ודאי שניתן ל"אחים לבית" גם מכספי מעשר כספים.

ניר שמול

מנכ"ל "שניר"- חברה לשיווק נדל"ן

הדבר שאחים לבית עושה זה לתת את הפתרון האמיתי והמרכזי בשוק שהוא בבעיה קשה מאד, והעזרה שלהם ואנחנו נתקלים בזה עם זוגות צעירים ואחרים זו עזרה שהיא אמתית טובה נכונה ובעצם עונה על צורך אמיתי שקיים היום בשוק הדיור.

ישראל ליבמן

מקימי

אחרי שאני שנים רבות מסייע למשפחות ורואה את הקושי שלהם בלירכוש דירה ואת התסכול שלהם, אז באמת הרעיון הגדול הזה לעזור למשפחות לרכוש דירה זה אחד הרעיונות החדשנים והיפים שיש לנו היום במדינת ישראל.

הרב יצחק לוי

שר השיכון לשעבר

קרן של אחים לבית היא קרן של גמילות חסדים, מלבד הייעוץ המקצועי שהם נותנים לזוגות צעירים אחרי שלמדו וחקרו את העניין, יש גם הוצאות כספיות ויש אפשרות למתן הלוואות הלוואות מסיימות כדי להניע את התהליך של קניית הדירה, ולכן נראה לי עצה גדולה לסייע להם. מי שבידו לסייע לקרן אני פונה אליו, אנא סייעו להם לקרן.

אדוארד כהן

אדוארד כהן

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

אחים לבית נותנים יעוץ ואני חושב שהצד של הפעולות שלהם של הייעוץ, אפילו  עוד יותר חשוב מהכסף.