מה יאפשר לנו לקנות דירה?

בשלות   לזוג ידוע מה הוא מצבו מבחינת תעסוקה. ומה הוא המקום שהוא רוצה לגור בו פחות או יותר.

למשל, אבי בודק תוכנה ושרה לוי עוסקת בתחום ההוראה בסביבות העיר אשדוד, וההכנסות הסבירות בתחום העבודה של שניהם יחד נעות בין 10,000 ל20,000 ש”ח בחודש. משפחת לוי מעוניינת לגור באשדוד.

מודעות כלכלית – בני הזוג יודעים כמה הם הכנסותיהם, וכמה הם הוצאותיהם השוטפות וההכרחיות.

למשל, הכנסותיה של משפחת לוי כיום הם 12,000 ש”ח בחודש. ההוצאות השוטפות ההכרחיות 10,000 שקלים לכל חודש. 1000 שקלים מופקדים כל חודש לתכנית חסכון.. 500 שקלים משולמים להחזר הלוואה שנלקחה, ו500 שקל לחודש בערך הם הוצאות שניתן לוותר עליהן.

מודעות כלכלית הוא תנאי שאתם חייבים לעמוד בו לפני שתיכנסו להתחייבות ארוכת טווח.

הניסיון של “אחים לבית”  מלמד, שבדרך כלל, ההוצאות ההכרחיות השוטפות של משפחה מסתכמות בכ1500 ₪ לחודש לכל נפש + שכר דירה + רכב/נסיעות. עלות החזקת רכב מוערכת ב2000-3000 ₪ לחודש.

יכולת החזר חודשית – יכולת הרכישה תלויה בסכום אליו יכולה המשפחה להתחייב להחזר הלוואות מידי חודש בחודשו. סכום זה נגזר מגובה שכר הדירה שמשלמת המשפחה כעת ומהחיסכון החודשי הקבוע שלה או מהסכום שתגלה כי היא יכולה לחסוך אם תייעל את ההוצאות.

הון עצמי– הוא סכום הכסף שמשפחה שרוכשת בית נדרשת לשלם בטרם תיקח מהבנק את הלוואת המשכנתא להשלמת הרכישה.

כשישנה יכולת החזר חודשית טובה, ניתן להשלים את ה”הון העצמי” הנדרש במספר דרכים מגוונות: ממשפחה, מבנקים, מגמ"חים, הלוואה ממקום העבודה, אפשרות נוספת היא מקרן ההלוואות ללא ריבית של “אחים לבית”.