מה עשיתם עד היום?

by admin on יוני 28, 2015 , 24,117 comments

67 משפחות רכשו את ביתן בעזרת “אחים לבית”.

כ-30 משפחות נמצאות באמצע התהליך,

104 משפחות איתם נפגשו חברי העמותה

מקרן ההלוואות נתנו 24 הלוואות ללא ריבית בהיקף של 1,075,000 .